För leverantörer

 

Svedala Exploaterings AB´s organisationsnummer: 556191-3715

 

Fakturaadress Svedala Exploaterings AB (Svedab)

Fakturaadressen ska alltid anges på alla fakturor oberoende av hur man väljer att skicka dem:

Svedala Exploaterings AB
Verkstadsgatan 1
233 51 Svedala
 

 

Vi värnar om miljön och vill gärna se en ökad användning av e-fakturering.

Vi önskar därför att ni i första hand skickar SVE-fakturor.

Svedala Exploaterings AB
GLN-kod: 7300009003808
Operatör: Tieto Sverige
 

Om ni inte har möjlighet att skicka SVE-fakturor

E-posta fakturor i PDF till: faktura.svedab@svedalafastighet.se

 

Fakturamärkning                                                                                 

Objekt och referens ska alltid finnas med på fakturan i fakturahuvudet och i de fall det finns ett projektnummer ska även detta anges.

 

Alla våra fastigheter har ett unikt objektsnummer

I fakturahuvudet ska därför rubriken ”Objekt” anges samt numret som är aktuellt för fastigheten. I SVEDAB är detta nummer 5-siffrigt. 

På "referens” anges vår beställares 4-siffriga referenskod (OBS! Ingen text). Den börjar med siffran 2 i SVEDAB. Se exempel nedan hur fakturor ska märkas.

 

Exempel på fakturamärkning Svedab

Svedala Exploaterings AB
Objekt: xxxxx (fem positioner)
Referens: xxxx (fyra positioner)
Projekt: xxxx (fyra positioner)

 

OBS! Fakturor som saknar rätt fakturaadress eller är felaktigt märkta kommer att returneras.

Har ni några frågor, tveka inte att kontakta oss via e-post: ekonomi@svedalahem.se

 

Personuppgiftsbehandling när du är konsult, leverantör

eller entreprenör   

Vi samlar in nödvändiga personuppgifter från dig som är enskild näringsidkare eller kontaktperson för ett företag som vi samarbetar med. Detta gör vi för att det finns ett berättigat intresse eller för att behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera och hantera ärenden. Ändamålen kan vara kommunikation, upphandling, ID-kontroll, nyckelhantering samt för att fastställa och styrka rättsliga anspråk. Efter avslutat ärende avidentifieras alla personuppgifter om möjligt alternativt sparas enligt rättslig grund/annat lagkrav.

Det åligger på arbetsgivarens ansvar att informera anställda om hur vi hanterar personuppgifter. Vi har en mailsvans i varje e-postkommunikation med information direktkopplat till policyn.

 

                       

 

 

 

Annette Ljung
Ekonomi- & Administrationschef
040-626 80 47

annette.ljung@svedalahem.se

 

 

Annika Månsson
Ekonom
040-626 80 76
annika.mansson@svedalahem.se 

 

Sandra Ekblad

Sandra Ekblad
Ekonom
040-626 80 48
sandra.ekblad@svedalahem.se 

 

 

Svedalahem

Hem | Kontakt

Bostads AB Svedalahem © 2018

 

Verkstadsgatan 1, Svedala

040-626 80 50

info@svedalahem.se

Powered by uPortal Aareon