Boplats Syd

Från den 1 juni 2020 förmedlas våra lediga lägenheter via Boplats Syd

Boplats Syd är en kommunägd bostadsförmedling som för närvarande har samarbetsavtal med över 60 hyresvärdar i 14 skånska kommuner, varav 8 kommunala bostadsbolag.

Från den 1 juni 2020 kommer de även att förmedla våra lediga lägenheter vilket innebär att du från och med detta datum i stället söker våra lediga lägenheter via Boplats Syds hemsida www.boplatssyd.se.

Du får möjlighet att överföra den kötid som du har i vår bostadskö till Boplats Syd. Hur du överför din kötid och registrerar dig kommer att beskrivas i en broschyr som skickas ut om du är sökande hos oss i april månad 2020. För att kunna överföra din kötid måste du som inte redan är registrerad på Boplats Syd, göra det, och betala en årlig köavgift på 300 kronor.

Möjligheten att överföra sin kötid öppnar den 16 april 2020 och avslutas den 31 december 2020, det är viktigt att du registrerar dig under denna tid för att din kötid ska överföras. OBS! det är bara under denna period som du kommer att kunna överföra din kötid.

Den kötid du för över kan, när du betalt avgiften till Boplats Syd, användas för att söka våra lediga lägenheter, som främst erbjuds till dig som stått i vår bostadskö. Du kommer också att få en kötid hos Boplats Syd. Den startar från den dagen som din köavgift registreras och används om du vill söka andra lediga lägenheter som förmedlas av Boplats Syd.

Inledningsvis kommer du alltså att ha två kötider. Den du överför från vår bostadskö och söker våra lediga lägenheter med, och den andra som startar när du betalar årsavgiften till Boplats Syd. Den överförda kötiden kommer att gälla fram till och med 30 november 2024 (4,5 år), därefter slås de båda köerna samman, och du får då behålla den kötid som är längst. Boplats Syd förmedlar, liksom Svedalahem, lediga lägenheter via en öppen, transparent kö.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Svedalahem

Tel 040-626 80 50, månd-torsd 09.30-12.30 samt onsdagar även 16-18 eller via e-post: info@svedalahem.se

Boplats Syd

Tel 010-20 22 500, månd-tors 09-15 (lunchstängt 12-13) samt fred 09-12 eller via e-post: info@boplatssyd.se

I april månad kommer vi skicka ut ytterligare information till sökande samt även erbjuda hjälp med registrering och överföring av kötid i vårt kundcenter.

  

Varför går Svedalahem med i Boplats Syd?

- Det blir enklare för den sökande, många står både i Svedalahems kö och i Boplats Syds kö idag.

- Vi når lättare ut över ett större område med sina lediga lägenheter, speciellt bra när det gäller nybyggda lägenheter och vi har flera nybyggnadsprojekt på gång inom de närmaste åren.

-  Vi kan frigöra tid/resurser som idag bland annat går till tidskrävande administration av lägenhetsuthyrning och av bostadskön och kan istället fokusera på de hyresgäster som redan bor hos oss. Vi får många frågor via telefon, besök och mail om kötid, poäng och plats som nu kan hänvisas till och besvaras av Boplats Syd.

- Att ha en egen kö medför kostnader och bestämmelser medför att ett enskilt bostadsföretag inte kan ta en avgift av de som står i kön. Bestämmelserna tillåter dock kommunägda bostadsförmedlingar att ta ut en köavgift. Krav ställs på att kön ska vara öppen, transparent och fri från diskriminering. Boplats Syds köavgift är 300 kr per 12 månader. Betalar man för att stå med i kön så blir kön också mer aktuell.

- Vårt IT-system som hanterar kön behöver hela tiden utvecklas, det blir billigare om Boplats Syd tar hand om utvecklingsfrågorna för alla bolag istället för att varje bolag gör det var för sig.

 

Boplats Syd logo