Personuppgiftsbehandling vid rekrytering

 

Vid rekrytering kan både rekryteringsbolag och Svedalahem vara personuppgiftsansvariga. Behandlingen som utförs när rekryteringsföretag samlar in personuppgifter till sin databas för arbetssökande har rekryteringsföretaget ett eget självständigt personuppgiftsansvar för. Ändamålet anses vara att underlätta matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare och därigenom bidra till rekryteringsföretagets uppdragsverksamhet. 

Rekryteringsbolaget anses ha ett eget självständigt personuppgiftsansvar och att det sker ett utlämnande av personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig när listan på kandidater överlämnas till företaget.

Som rättslig grund för behandlingen av personuppgifter när Svedalahem är personuppgiftsansvarig är berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering och kompetensförsörjning.

De personuppgifter som kommer att behandlas är främst de uppgifter du själv delar, såsom CV, personligt brev och övrig information som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner. Vi kan även komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester.

Svedalahem kan komma att ta bort eller redigera uppgifter som rör känsliga personuppgifter för att värna individers integritet. Vi ber dig därför som sökande att i din ansökan säkerställa att du utelämnar känsliga uppgifter såsom ras eller etniskt ursprung, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang innan du skickar in dina handlingar.

När Svedalahem är personuppgiftsansvarig och behöver dela personuppgifter med andra företag anses dessa vara personuppgiftsbiträden och deras behandling av personuppgifter regleras genom avtal mellan oss. När båda parter är personuppgiftsansvariga regleras detta genom ett gemensamt ansvar så kallat datadelningsavtal. 

Personuppgifterna kommer huvudsakligen behandlas inom EU och EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU och EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vid erhållen tjänst hanteras dina uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

Vid ej erhållen tjänst kommer dina uppgifter att sparas i två år för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning.

Spontanansökningar hanteras inte, om en spontanansökan hanteras inhämtas samtycke.  

 

Uppdaterad 2020-03-27

 

 

Svedalahem

Hem | Kontakt

Bostads AB Svedalahem © 2018

 

Verkstadsgatan 1, Svedala

040-626 80 50

info@svedalahem.se

Powered by uPortal Aareon