Personuppgiftsbehandling vid rekrytering

 

Vid rekrytering kommer dina personuppgifter att användas för detta ändamål. Som rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter ligger Svedalahems berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering och kompetensförsörjning.

De personuppgifter som kommer att behandlas är främst de uppgifter du själv delar, såsom CV, personligt brev och övrig information som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner t.ex. intyg eller betyg.  Vi kan även komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester.

Svedalahem kan komma att ta bort eller redigera uppgifter som rör känsliga personuppgifter för att värna individers integritet. Vi ber dig därför som sökande att i din ansökan säkerställa att du utelämnar känsliga uppgifter såsom ras eller etniskt ursprung, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang innan du skickar in dina handlingar.

Personuppgifterna kan komma att delas med personer som arbetar med rekrytering på uppdrag av Svedalahem och ev. andra samarbetspartners inom säkerhet och tillhandahållande av system. De kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. De företagen är att anse som personuppgiftsbiträden till oss och deras behandling av personuppgifter regleras genom avtal mellan oss.

Personuppgifterna kommer huvudsakligen behandlas inom EU och EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU och EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vid erhållen tjänst hanteras dina uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

Vid ej erhållen tjänst kommer dina uppgifter att sparas i två år för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning.

Spontanansökningar hanteras inte, om en spontanansökan hanteras inhämtas samtycke.  

 

Uppdaterad 2020-03-27

 

Svedalahem

Hem | Kontakt

Bostads AB Svedalahem © 2018

 

Verkstadsgatan 1, Svedala

040-626 80 50

info@svedalahem.se

Powered by uPortal Aareon