Personuppgiftsbehandling när hyresförhållandet är slut

 

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

Visning av lägenhet - Vid visning av lägenhet till ny hyresgäst lämnar vi ut ditt namn. Detta för att det finns ett berättigat intresse att hjälpa de personer som är erbjudna till visning att finna rätt lägenhet. 

Uppdaterad 2019-06-05

 

 

Svedalahem

Hem | Kontakt

Bostads AB Svedalahem © 2018

 

Verkstadsgatan 1, Svedala

040-626 80 50

info@svedalahem.se

Powered by uPortal Aareon