NKI-Nöjd kund index

 


 Svedala 2020-12-15


Vad har vi gjort? Vad har era synpunkter resulterat i?

Nu är det ganska exakt ett år sedan vi fick in era synpunkter via vår hyresgästenkät och vi vill därför summera vad vi har gjort utifrån era enkätsvar.

Med enkätsvaren som utgångspunkt har alla medarbetare på Svedalahem tillsammans arbetat fram en åtgärdsplan. Vi har även tagit del av alla fritextsvar och låtit dessa guida oss i vad vi ska lägga fokus på i vår åtgärdsplan.

Det som har prioriterats är till exempel:

 • - Att flera hyresgäster har nämnt samma sak
 • - Att trygghet och trivsel stärks i området
 • - Att det är något som vi inte tidigare känt till och som vi nu får kännedom om

 

Det kan också vara så att du som hyresgäst lämnat bra och kloka synpunkter men av olika anledningar blir de inte utförda. Det kan bero på många saker, som till exempel:

 • - Åtgärden är av mer omfattande karaktär och kräver samarbete med externa aktörer
 • - Det kan ligga ett underhåll planerat på sikt som gör att det drar ut på tiden

 

Vår åtgärdsplan resulterade i totalt 84 åtgärder, av dessa har vi hittills utfört 51 st, 11 st är påbörjade och 22 st har inte påbörjats än, de ligger som långsiktiga åtgärder.

 

Några av de åtgärderna som vi genomfört är:

 

Trygghet och säkerhet

 • - Vi har fortsatt att vandra 2 gånger/år med hyresgästföreningen på alla våra bostadsområden. Då har vi tillsammans sett över buskar, planteringar och belysning för att förbättra trygghet och säkerhet.

 Miljöhus och sopkärl

 • - Miljöhus på Svedalagården och på Furen 1 & 2 har låsts och det sker nu en kontinuerlig utvärdering av övriga områdes miljöhus.
 • - På Dadelgatan i Svedala har sopkärlen fått en ny placering vilket gör de mer tillgängliga för hyresgästerna och mer skyddade för väder och vind.
 • - Vi har utökat antalet sopkärlstvättar per år.
 • - Fastighetsvärdarna har sedan tidigare schemalagd tillsyn av miljöhusen två gånger/vecka, detta har utökats till att de även kontinuerligt genomför stickprovskontroller.

 Belysning, inom- och utomhus

 • - Belysningen på Östervången i Bara har till stora delar bytts ut till en ny, bättre och effektivare.
 • - Innergården och entrén på Stella i Svedala har fått en förbättrad belysning.

 Bänkar och bord

 • - Ett flertal områden har fått nya bord och bänkar för ökad trivsel utomhus, bland annat Fridhillsvägen i Klågerup och Norra Tvärgatan 2-12 i Svedala. På Tegelbruket och Furen 1 & 2 har befintliga bord och bänkar fräschats upp.

 Cyklar

 • - På Stella i Svedala har vi gjort om ett förråd till ett låst cykelrum.

 Tvättstugor

 • Väggtavlor som ska hålla städmaterial på plats monteras efterhand upp i de tvättstugor där det är möjligt. Vi har även infört mer översyn av städmaterial.

 Entreprenörer

 • - De entreprenörer som arbetar i våra fastigheter har fått skyltar för kläder och bilar så att de ska vara lätta att känna igen. Vi har även påbörjat en presentation av entreprenörerna i tidningen BO samt i trapphus och på infotavlor.

Flaggor

 • - Alla flaggstänger på våra områden pryds numera av Svedalahemsflaggor.

 Lås

 • - För att öka säkerheten i allmänna utrymmen kommer Sveagatan att få ett nytt elektroniskt låssystem installerat under våren 2021.
 • - Nya lägenhetsdörrar och lås har monterats på Svedalagården.

 

Vi tackar återigen för alla svar och synpunkter vi fått in och fortsätter att beta av punkterna i vår åtgärdsplan.

 


Svedala 2020-01-08


Tack för din medverkan!

Oj oj oj... till vår stora glädje svarade 77,7% av våra hyresgäster på vår kundenkät. Det är en fantastisk siffra och vi är tacksamma, glada och överrumplade.

-77,7% ä högst svarsfrekvens i Sverige i år säger Christoffer Carlsson, projektledare på Aktiv Bo som har ansvarat för undersökningen.

Svaren landade hos oss i början på december och vi har fått både ris och ros men framförallt kunskap så att vi kan lägga fokus på rätt saker. Vi kommer nu att tillsammans i företaget analysera svaren och utifrån dem ta fram en handlingsplan för förändringar som våra hyresgäster vill se. 

Återigen stort tack för din medverkan!

 


Svedala 2019-10-10


I höst kommer kundenkäten!

Dina åsikter som vår hyresgäst är viktiga för oss på Svedalahem och vi vill hela tiden förbättra oss. Ett sätt är att lyssna på vad hyresgästerna tycker, om sina hem och bostadsområden. Därför kommer du att få en kundenkät av oss i höst.

 Resultatet av kundenkäten blir ett viktigt underlag för oss för hur olika förbättringsarbeten ska prioriteras. Med utgångspunkt från senaste enkäten 2016 har vi bland annat:

- bytt entrédörrarna Sveagatan och fler dörrar kommer att bytas

- utökat städningen av de gemensamma tvättstugorna

- genomfört trygghetsvandringar med den lokala hyresgästföreningen i våra bostadsområden

Dessutom har vi anställt Jimmy Olsson som driftstekniker. Han arbetar bland annat med att kontinuerligt följa upp inomhustemperaturen med mät- och styrutrustning.

 

Illustration. Kund som fyler i enkät framför datorn.

 

Svedalahem

Hem | Kontakt

Bostads AB Svedalahem © 2018

 

Verkstadsgatan 1, Svedala

040-626 80 50

info@svedalahem.se

Powered by uPortal Aareon