Betalning av hyra

 

Senast sista dagen i varje månad ska hyran vara oss tillhanda. Det är företaget Simpleko som skickar ut hyresavierna för oss, månadsvis.  Har du anmält autogiro dras hyran automatiskt från ditt konto den siste i varje månad. Övriga utskick går ut enligt följande prioritetsordning:

  • 1. E-faktura
  • 2. Kivra
  • 3. E-post
  • 4. Post

Om du inte villa ha avier från Kivra måste du välja bort digitalpost från Simpleko enligt följande: 

På Kivras app i en smarttelefon:

Mer – Inställningar – Avsändare – Brev – Sök ”Simpleko” och klicka på vår logga – Klicka sedan ur ”Digital post från avsändaren”

På dator:

Meny – Inställningar – Avsändare – Brev -  Sök ”Simpleko” och klicka på vår logga – Klicka sedan ur ”Digital post från avsändaren”

 

Via Simplekos kundportal kan du nu logga in och få uppgifter om din avi och ändra aviseringssätt. Inloggningsuppgifter finns på din senaste avi.

 

Kontakta Simpleko om du har andra frågor om din avisering.

Tel: 018-66 01 60

Epost: hyror@simpleko.se

 

Autogiroansökan (pdf-dokument)

- E-faktura ansöker du om i din internetbank

- Hyresavi via e-post

 

Det är viktigt att veta att du behöver betala din hyra även om du av någon anledning inte har fått din inbetalningsavi.

 

Var noga med att betala hyran i tid

Om du har problem med en hyresinbetalning kontakta oss direkt. Om du inte betalar din hyra i tid kan detta medföra en merkostnad för dig. Om betalning uteblir eller betalas för sent upprepade gånger kan det leda till att du förlorar din bostad.

 

 

Svedalahem

Hem | Kontakt

Bostads AB Svedalahem © 2018

 

Verkstadsgatan 1, Svedala

040-626 80 50

info@svedalahem.se

Powered by uPortal Aareon